Často používané:

 • Unirest Java - kong : kong na github-e : komunikácia cez RestApi ( import kong.unirest.HttpResponse; )

na dokončení tohoto článku sa pracuje (atijan 230223)

 

 

https://github.com/google/gson : ( https://github.com/google/gson/blob/master/UserGuide.md )

...

Oracle Java

Java je objektovo orientovaný programovací jazyk, určený pre všetky platformy a úrovne.


Postupy inštalácie

Najprv je potrebný download nutných produktov. Tento postup je vytvorený v čase vydania verzie 18. Preferujeme stiahnutie zabalených distribúcií a ich následné rozbalenie na vhodné, nami vybrané miesto.


Open JDK

Pre vývoj je vhodné použiť niektorý z openSource produktov. Dá sa tak vyhnúť licenčným konfliktom s Oracle. Pre využitie čisto runtime funkcie postačuje aj originál Oracle JDK (JRE sa už nepoužíva).

download:

inštalácia:

...


JavaFX

Rozšírená grafická nádstavba pre Java. Existujú i iné produkty.

download:

Gluon: všetky verzie,

Scene Builder Gluon

Nástroj pre tvorbu FXML pre implementáciu do JavaFx: pre Java 11> a Java 8

inštalácia:

...


Apache Maven

download:

download: verzia 3.8.5,

inštalácia:

...


Nastavenie Windows

v PATH je uvedené meno používateľa 'attil', ktoré na iných PC bude pravdepodobne iné, teda je nutné ho nahradiť aktuálnym.

nastavenie:

 • (w10) Systém -> Rozšírené nastavenia systému -> Premenné prostredia -> Systémové premenné :
  • JAVA_HOME : c:\Users\attil\.jdks\openjdk-18.0.1.1
  • pridať riadok do 'Path' : c:\DATA\Applications\maven385\bin
 • (w10) Systém -> Rozšírené nastavenia systému -> Premenné prostredia -> Používateľské premenné pre používateľa attil :
  • PATH_TO_FX : c:\DATA\Applications\javafx-sdk-18.0.1\lib
  • PATH_TO_FX_MODS : c:\DATA\Applications\javafx-jmods-18.0.1
  • pridať riadok do 'Path' : c:\Users\attil\.jdks\openjdk-18.0.1.1\bin

Intellij Idea JetBrains

download:

...

nastavenie:

 • begin/File -> Settings -> Apperance & Behaviour -> Path Variables : PATH_TO_FX = C:\DATA\Applications\javafx-sdk-18.0.1
 • begin/File -> Settings -> Build, Execution, Deployment -> Build tools -> Maven -> Importing : JDK for importer => vybrať aktuálne JDK -> Apply
 • begin/File -> Settings -> Build, Execution, Deployment -> Build tools -> Maven -> JRE => vybrať aktuálne JDK -> Apply
 • begin/File -> Settings -> Languages & Frameworks -> Schemas and DTDs -> JavaFX : Path to SceneBuilder => vybrať aktuálny -> ApplyOdkazy

...

Komplexné tutoriály

ArrayList

MySQL

org.json

SQLite Java


Príkazy zjednodušene

Dátum čas

(new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd HH:mm:ss")).format(new Date()) // in single line

Polia

Pridať položku do poľa
int arrayLength = arrayOfStrings.length;
String[] newArray = Arrays.copyOf(arrayOfStrings, arrayLength + 1);
newArray[arrayLength] = addedString;
arrayOfStrings = newArray;

Pridať položku do poľa, pomocou ArrayList
ArrayList<Integer> arrayListOfInt = new ArrayList<>();
arrayListOfInt.add(7);
Integer[] newArrayOfInt = arrayListOfInt.toArray(new Integer[0])
// arrayListOfInt.clear(); // remove all itemsProblémy