Markdown guide # Markdown guide

Markdown je značkovací jazyk, ktorý umožňuje vytvárať formátované dokumenty. Do istej miery v potrebných prípadoch nahrádza HTML jazyk a znižuje i objem dát v dokumente. Zároveň je ľahko naučiteľný (za cca 30 minút) a stojí na otvorenej platforme. Má viacero štandardov, ktoré sú bežne akceptované. Je vhodný pre vytváranie dokumentácie, ba dokonca tento aj iné články sú vytvorené práve v ňom. V tomto článku je jeho syntax uvedený v bloku kód , za jeho reálnou vzhľadovou interpretáciou. WordPress v tomto článku korektne nezobrazuje všetky odsadenia…

Links ## Links

Headers ## Headers

level interval: #…###### , or: =…= for Leve 1 and -…- for Level 2

Paragraphs ## Paragraphs

To create paragraphs, use a blank line to separate one or more lines of text. Don’t use tabulators on begin line…

Line Breaks ## Line Breaks

To create a line break or new line (<br>), end a line with two or more spaces, and then type return. ...( \<br\>)...

Emphasis ## Emphasis

Bold ### Bold

Insert two asterisks or underscores before and after a word or phrase Insert two **asterisks** or __underscores__ before and after a word or phrase

Italic ### Italic

Insert one asterisks or underscores before and after a word or phrase Insert one *asterisks* or _underscores_ before and after a word or phrase

Bold and Italic ### Bold and Italic

Exaple one, or two, or three, or four Exaple ***one***, or ___two___, or __*three*__, or **_four_**

Blockquotes ## Blockquotes

real view

add a > in front of a paragraph > add a > in front of a paragraph

Nested Blockquotes ### Nested Blockquotes

Line one > Line one

include block >> include block

Blockquotes with Other Elements ### Blockquotes with Other Elements

The quarterly results look great! > #### The quarterly results look great!

>

 • Revenue was off the chart. > - Revenue was off the chart.
 • Profits were higher than ever. > - Profits were higher than ever.
  >
  Everything is going according to plan. > *Everything* is going according to **plan**.

Lists ## Lists

Ordered Lists ### Ordered Lists

 1. First item
 2. Second item

or (automatic increment)

 1. First item
 2. Second item 1. Second item

or (automatic begin and increment)

 1. First item 10. First item
 2. Second item 1. Second item

or (automatic increments)

 1. First item
 2. Second item
 3. Indented items next 1. Indented items next
 4. 3. Line is 1 ? 3. 3\. Line is 1 ?

Unordered Lists ``

 • First item - First item or * First item or + First item
 • Second item - Second item or * Second item or + Second item
  • Indented item - Indented item (embedded tab)
 • Third item - Third item

Adding Elements in Lists ``

Paragraphs ``

Blockquotes ``

Code Blocks ``

Images ``

Lists ``

Code ## Code

enclose code it in backticks (`): For actual version type phpinfo() `phpinfo()`

or Use `code` in your Markdown file. or ``Usecodein your Markdown file.``

Code Blocks ``

To create code blocks, indent every line of the block by at least four spaces or one tab.
<html>
<head>
</head>
</html>

Horizontal Rules

For compatibility, put blank lines before and after horizontal rules.
Links

link on this guide is Markdown.

URLs and Email Addresses

https://www.markdownguide.org
fake@example.com

Formatting Links

I love supporting the EFF.
This is the Markdown Guide.
See the section on code.

Images

gecora sro a foto z čias rozbehu firmy

Linking Images

Escaping Characters

HTML

Poznámka:

 • Článok a príklady v ňom sú napísané podľa domovských stránok uvedených produktov. Linky v tomto článku odkazujú na spomenuté produkty popísané v článku.