Spracovniu dát sa venujeme približne od roku 1985, v časoch, kedy prvé mikropočítače a počítače v Československu začali prenikať medzi ľudí. Od prvých malých programov napísaných v Basic-u sme postupne využili nižšie i vyššie druhy programovacích jazykov.


Príslovie hovorí, že nestúpiš dva krát do tej istej rieky. Dáta, i keď prúdia ako rieky, také ale nie sú.

My ľudia, sme si prispôsobili digitálne a analógové dáta. Počiatky toho boli veľmi dávno, snáď vtedy, keď človek položil na seba viac kamienkov, aby tak nechal informáciu že tu bol. Neskôr sa forma uchovania a zdieľania dát zdokonalila, ale cesta k dnešnej digitálnej forme bola dlhá. Vyskytli sa v nej nástenné maľby, rôzne druhy písma a ku koncu aj zvukové záznamy. Formy analógového uchovania dát prešli postupne na takmer výhradne digitálne, čo však nemusí byť večné...

Avšak nesmieme zabudnúť na matku prírodu, ktorá nám ukazuje ako to robí ona v genetike, ako i energiu a chémiu, ktorá nám pomôže dáta efektívnejšie spracovať inými, efektívnejšími spôsobmi.