Úvod : odkazy na kurzy smerujú na stránku https://itnetwork.cz, nakoľko majú široké vzdelávacie portfólio.

Tento článok má za úlohu oboznámiť, ako sa stať programátorom pre web stránky a web aplikácie. Pojem web stránky chápeme ako staticky orientované informácie a web aplikácie všetko ostatné čo sa aktívne hýbe a pracuje podľa kódu.


Poznatky pre počiatočné vzdelanie sú v následujúcom odstavci. Postačujú pre získanie prehľadu o bázových možnostiach web stránok a umožnia vyskladať staickú stránku. Taktiež pri potrebe sa zamestnať ako operátor pre prácu s CMS je znaloť základov vhodná.

Ako písať moderný web (HTML a CSS)


Tvoriť pre frontend ktorý používajú klienti, vyžaduje získať informácie umožňujúce jeho programovanie tak, aby aktívne spolupracoval s používateľom. Je tu vhodné si doplniť znalosti o programovaní. Tu sú vybrané základné možnosti zo špecifického repertoáru.

JavaScript - je samostaný programovací jazyk podobný jazyku C, dodržujúci platformu ECMAScript. Microsoft vyvinul vlastnú verziu s názvom JSript. JS nevychádza z jazyka Java. Viac na Wikipedia, prípadne itnetwork.cz (v odrážkach)

jQuery - knižnice pre JavaScrip, ktoré používajú nástroje : CSS, framework BootStrap a iné. Konkurencia vrámci frameworkov pre JavaScript pre jQery je napríklad Angular, React a iné, ale jQuery je menej náročný na naučenie. Odkaz na knižnice jQery udrživa Google.

komplexné informácie sú na Všechny e-learning kurzy JavaScriptu a z nich vyberáme :

...

Beckend je širokospektrálny pojem, v ktorom sa dá odporučiť pre začiatok jazyk PHP, ale i ostané ako nodeJS či Ktor sa zídu.

K základom beckend programov je potrebné sa orientovať v DB prostredí. Ako základ je vhodné začať s SQL produktami napríklad MySQL či MariDB.

Tvorba aplikácií pre Android a iOS vyžaduje zručnosť aj s jazykmi Kotlin a Swift.

užitočné odkazy: