Arduino & Raspberry & ESP32 & spol.

Ak ťa zaujíma oblasť monitorovania veličín a ovládania procesov, tak máš na výber. teda začať s niečim čo ti zabezpečí elementárne znalosti a zručnosti, alebo sa rovno pustíš do skladania pripravených produktov. V krátkosti si objasníme, čo pojmy v nadpise článku znamenajú.

Začnime teda s Rasberry Pi. Projekt vznikol za účelom dostať výpočtovú techniku do školstva v najzaostalejších oblastiach. Vyššie modely Raspberry, ako sú 3, 4 a 5 sú komplexné mikropočítače a ak k nim pripojíš klávesnicu, myš a displej, tak máš počítač. Oživíš ho vytvorením systému Linux na microSD kartu. Buď použiješ default Rasbian, alebo zvolíš Ubuntu pre RB. Môžeš už pri vytvorení OS nastaviť používateľa a SSH prístup, čo ti umožní fungovať aj bez LDC. V Raspbian sa nachádza kompletná príprava pre prácu a vývoj. Vývoj tu najčastejšie prebieha v jazyku Python, ktorý značne všestranný. IDE je už v systéme a pripojené periféria (čidlá, spínače, displeje a iné) po naimportovaní knižníc môžeš ihneď cez univerzálne GPIO ovládať. V základe na monitorovanie a riadenie postačuje aj model Raspberry Zero. To že sa jedná o skutočný PC zistíš, ak vypneš napájanie a znova ho pripojíš, tak systéme začne nabiehať, čo pre monitorovanie a riadenie nie je ideálne. Preto zdanlivo jednoduchší, ale odolnejší systém pre túto oblasť je produkt Arduino.

 

Python GUI

  • https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-guis/0
  • https://lawsie.github.io/guizero/

SQLite

je ralačná databáza. Výkon a stabilita popřípadě nenáročnosti na zdroje ju predurčujú pre lokálne využitie, napríklad pre JavaFX, Android, Linux a podobne.

Link na stránku

sudo apt update
sudo apt fullupgrade
sudo apt install sqlite3
sqlite --version

príklady SQLite

sqlite3
CREATE TABLE mylog1 (id INT, datetime CHAR, action CHAR, request CHAR, response CHAR);
INSERT INTO mylog1 VALUES (1, "20240229T123456",  "myAction", "", "true");
SELECT * FROM mylog1;

.help
.quit

Micro web server

Pre základné využitie LAN/WAN servera postaučuje aj RaspberryPi. Príklad inštalácie na Raspbian:

Iné odkazy