Záplava informačných zdrojov a ich rôznorodosť, vyvoláva potrebu plynulej komunikácie. Občas sa však bariéry prúdu dát zdajú neprekonateľné.

Informatizácia poskytuje toky dát od zdrojov k cieľom. Od nepamäti informácie slúžili evolúcii na to, aby sa vývoj formoval cestou zdokonaľovania.

Snaha riešiť výzvy je však pre človeka silnejšia, ako zostať na mieste a bezcieľne čakať. I vďaka tomu je možné dnes prenášať informácie medzi rôznymi aplikáciami. Komunikácia je ideálna, ak je obojsmerná a to je cieľ.


Na tomto portále sa ti budeme snažiť vysvetliť základnú funkčnosť ekosystému webu a programovania pre web, i aplikácie pre rôzne typy zariadení. Poskytneme tu informácie, ako začať, čo sa naučiť a kde hľadať nové informácie. Rozširujúce detaily si však už získaš sám, lebo budeš na to mať...

Nájdeš tu veľa odkazov, kde získať konkrétne vedomosti, ale i postrehy autora a funkčné príklady pozbierané z rôznych prameňov a vzájomne skombinované.


Programovanie poskytne informácie o:

 • štruktúra internetu, programové systémy a technické zariadenia
 • dokumentovanie pomocou Markdown
 • programy pre základné spracovanie grafiky: Gimp, Inscape, odkazy na ikony, +
 • hosting u poskytovateľa a použitie pre vývoj, menežment a verejnú prezentáciu
 • inštalácia lokálného vývojového servera XAMPP
 • webová stránka napísaná v HTML a CSS
 • inštalácia vlastného linux servera (Ubuntu) a doplnkov pre základné fungovanie
 • linux bežné príkazy a použitie Cron
 • dátové formáty: Json, XML, CSV
 • čo je to objektové programovanie v rámci teórie
 • vývojové IDE (prostredia) NetBeans, IDEA, VisualStudio Code a Codeanywhere
 • jazyk PHP na strane servera, +helpers utilities
 • databáze SQL na strane servera
 • JavaScript + vývojové IDE v prehliadači a jeho nádstavby
 • Java + JavaFX a funkčný projekt, +helpers utilities
 • doplnky pre Java: Gson, SQLite, Unirest, ...
 • C# v krátkosti a príklad projektu pod IDE Microsoft Visual Studio
 • aplikácie pre Android v Java a Kotlin
 • redakčné systémy WordPress + WooCommerce a Joomla!
 • framework Laravel a Vue.js
 • verzovacie systémy Bitbucket a GitHub

 

Stať sa kodérom (inak programátorom) nevyžaduje vedieť všetklo. V predchádzajúcich bodoch sú uvedené všeobecné potreby, z ktorých si vyberieš len tie nutné.