Svet programátora je spletitý a pripomína nekonečné bludisko. V ňom počiatočné hľadanie ciest býva spočiatku neprehľadné, neisté a obtiažne.

Je dôležité si hneď v začiatkoch vybrať cieľ a k nemu hľadať cestu, čím sa dá predísť veľkým stratám času.

Nemusí to byť vždy tak, ak času je dostatok a hľadáš si zaujímavú cestu, tak ako žiak v škole, potom aj blúdiť môže byť zábava.


na článku sa teraz pracuje...


Komplexné vzdelávacie portály:

Zoznam článkov:

  • Programming - JAVA
  • Programovanie - PHP ( originál )
  • Programming - ANDROID

Ostatné potreby:

  • Markdown: základný syntax : značkovací jazyk, používá sa pre popisy a generovaný manuálov z nich, ev. podobné ( originál )

Ostatné pomôcky:

  • Base64 : jednoduchý online kódovač a dekodér base 64 ,
  • Textové nápisy: Cool Generator : veľké neproporcionálne nápisy do programových kódov (Font: Chunky (HL=Full), ...)
  • Konverzia JPG na ICO: online konvertor :

https://opensource.com/article/20/6/open-source-alternatives-vs-code