Markdown – základy

Markdown guide # Markdown guide Markdown je značkovací jazyk, ktorý umožňuje vytvárať formátované dokumenty. Do istej miery v potrebných prípadoch nahrádza HTML jazyk a znižuje […]

Programovanie

Svet programátora je spletitý a pripomína nekonečné bludisko. V ňom počiatočné hľadanie ciest býva spočiatku neprehľadné, neisté a obtiažne. Je dôležité si hneď v začiatkoch vybrať […]

Úvod

Záplava informačných zdrojov a ich rôznorodosť, vyvoláva potrebu plynulej komunikácie. Občas sa však bariéry prúdu dát zdajú neprekonateľné. Informatizácia poskytuje toky dát od zdrojov k cieľom. Od […]

O nás

Spracovniu dát sa venujeme približne od roku 1985, v časoch, kedy prvé mikropočítače a počítače v Československu začali prenikať medzi ľudí. Od prvých malých programov […]

Programovanie – ANDROID

(marec 2023: článok je rozpracovaný) API verzie Android https://developer.android.com/codelabs/android-room-with-a-view#0 https://developer.android.com/courses/fundamentals-training/toc-v2 : vv230214 https://www.tutorialspoint.com/android/android_overview.htm : 1.6 .. 6 https://www.w3schools.blog/android-tutorial : 1 .. 10 ( https://www.w3schools.com/ ) https://www.javatpoint.com/android-tutorial :  1.5 .. 8 […]